Làm sao những người thuê bạn gái và quan hệ với họ mà không nói với vợ mình mà không “thấy đó là gian dối”?

Apr 26 2021

Trả lời

GabrielSeah Dec 19 2013 at 17:41

Bởi vì họ không yêu những cô gái mà họ thuê và đó chỉ là một chút vui vẻ của một bên, vì vậy họ không coi đó là lừa dối.

Và / hoặc bởi vì họ thuê những cô gái này để lấy lại ảo tưởng về điều gì đó mà họ đã đánh mất trong cuộc hôn nhân của mình (cũng có thể là ảo tưởng). Vợ của họ không cho họ, vì vậy họ có lý do để lấy nó ở nơi khác để bù đắp.

MaryIreneJohnson1 Oct 16 2013 at 00:18

Cũng chính những người đó mà xã hội gọi hành vi phạm tội gạ gẫm gái bán dâm là “thuê bạn gái quan hệ”.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved