KPI về Hành trình của khách hàng Bạn phải biết

Mar 22 2022
Các KPI áp dụng cho mỗi sản phẩm cũng khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Có vô số biến số có tác dụng khi xác định KPI chính xác nên là bao nhiêu.

Các KPI áp dụng cho mỗi sản phẩm cũng khác nhau tùy theo từng sản phẩm. Có vô số biến số có tác dụng khi xác định KPI chính xác nên là bao nhiêu.

Bởi vì các KPI này tập trung vào hành trình của khách hàng, chúng đều dựa trên người dùng và cố tình loại bỏ các KPI dựa trên kỹ thuật (chẳng hạn như sự cố hoặc lỗi).

Trong một bài viết gần đây trong Học viện phân tích sản phẩm của chúng tôi , chúng tôi đã đề cập đến điều gì làm cho chiến lược trở thành một chiến lược tốt khi hiểu và chọn các chỉ số phù hợp để tạo KPI dựa trên phân tích sản phẩm. Trong bài viết này, chúng tôi khám phá các KPI quan trọng để tạo ra một hành trình khách hàng hài lòng và hấp dẫn.

Với sự đa dạng của các chỉ số có thể xây dựng KPI của bạn, chúng tôi sẽ chia nhỏ chúng dựa trên các giai đoạn AARRR , cụ thể là:

  1. Thu mua
  2. Kích hoạt
  3. Giữ lại
  4. Giới thiệu
  5. Doanh thu

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved