Kiên trì sử dụng các phương pháp độc đáo

Apr 10 2022
Trong bài đăng này, tôi sẽ viết về việc đạt được sự bền bỉ bằng cách sử dụng một số phương pháp độc đáo. Các phương pháp này không sử dụng bất kỳ khóa đăng ký nào và chúng ẩn hơn so với các phương pháp chính thống hơn.

Trong bài đăng này, tôi sẽ viết về việc đạt được sự bền bỉ bằng cách sử dụng một số phương pháp độc đáo. Các phương pháp này không sử dụng bất kỳ khóa đăng ký nào và chúng ẩn hơn so với các phương pháp chính thống hơn. Vâng, chỉ có một phương pháp nhưng điều này hoạt động trong rất nhiều phần mềm. Một yêu cầu là máy tính cần phải được cài đặt một số phần mềm nhất định. Những phần mềm này khá phổ biến. Phương pháp này hoạt động bằng cách thay đổi mã được thông dịch như python, JS, v.v.

  1. Backdooring Discord

2. Backdooring phần mềm sử dụng plugin

Các plugin chủ yếu được viết bằng ngôn ngữ thông dịch như python để dễ sử dụng. Vì vậy, về lý thuyết, một phần mềm độc hại có thể sửa đổi mã nguồn và có được sự bền bỉ. Vì vậy, để kiểm tra lý thuyết của mình, tôi sẽ sử dụng một phần mềm 3d phổ biến có tên là máy xay sinh tố. Tôi là một nghệ sĩ 3d vì vậy tôi sử dụng công cụ này rất nhiều. Đầu tiên tôi tìm thư mục script của máy xay sinh tố mà trong trường hợp của tôi là C: \ Users \ cipher \ AppData \ Roaming \ Blender Foundation \ Blender \ 2.93 \ scripts \ startup \ MSPlugin. Tôi đã viết một tập lệnh để thêm một vài dòng mã python vào mọi tệp python ở đó. Mã chỉ gửi một yêu cầu đến localhost nhưng nó có thể là bất kỳ thứ gì. Đây là mã

Mỗi khi tôi chạy máy xay sinh tố, tôi nhận được một yêu cầu

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved