Không có quyền riêng tư, chúng tôi đang tạo ra hệ thống để phân biệt đối xử

Mar 22 2022
Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài về sự phân biệt và khả năng tiếp cận tài chính là một phần lớn trong số đó. Năm 1933, chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới thời Franklin D.

Hoa Kỳ có một lịch sử lâu dài về sự phân biệt và khả năng tiếp cận tài chính là một phần lớn trong số đó.

Năm 1933, chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới thời Franklin D. Roosevelt đã thành lập Công ty cho vay của chủ sở hữu nhà (HOLC). Mục đích của nó như là một chương trình Thỏa thuận Mới là làm cho người Mỹ sở hữu nhà hợp lý hơn. Ngay sau đó, Cơ quan Quản lý Nhà ở Liên bang được thành lập để giải quyết các mục tiêu tương tự.

Mặc dù mục đích trực tiếp của các chương trình này là tốt và nhiều gia đình được hưởng lợi từ các điều kiện thế chấp có lợi…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved