Khoảnh khắc yêu thích của bạn từ Barry cho đến nay là gì?

Apr 23 2022
Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Jordin Althaus / HBO, Aaron Epstein / HBO, Aaron Epstein / HBO, Peter Iovino / HBO Trong vài ngày qua tại The AV
Theo chiều kim đồng hồ từ trên cùng bên trái: Jordin Althaus / HBO, Aaron Epstein / HBO, Aaron Epstein / HBO, Peter Iovino / HBO

Trong vài ngày qua tại The AV Club , chúng tôi đã tổ chức Tuần lễ Barry để nâng ly mùa thứ ba đang đến rất nhanh của một trong những chương trình hay nhất trên TV. Hãy nhớ xem các cuộc phỏng vấn của chúng tôi với đồng sáng tạo Bill Hader Henry Winkler , cũng như phân tích về vị trí của câu chuyện sau phần hai. Chúng ta sẽ còn nhiều điều nữa sẽ đến, bao gồm cả bản tóm tắt của chúng ta về buổi ra mắt vào ngày 24 tháng 4. Nhưng trong lúc này, có một câu hỏi rất cấp bách dành cho nhân viên AVC : Khoảnh khắc yêu thích của bạn từ Barry cho đến nay là gì?

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved