Khoảng thời gian ngắn nhất mà bạn quan hệ tình dục với ai đó sau khi gặp họ và điều đó xảy ra như thế nào?

Apr 26 2021

Trả lời

JeremyGlenesk Jan 28 2017 at 07:43

Một vài giờ.

Lần duy nhất tôi có tình một đêm (mà tôi thực sự muốn), tôi gặp một người phụ nữ tại quán bar khi tôi đi làm ở ngoài thành phố. Tôi và cô ấy giải quyết mọi việc ngay lập tức, và lần duy nhất trong đời tôi, tôi đề nghị cô ấy quay lại với tôi từ quán bar.

Cô ấy và tôi đã dành cả đêm cùng nhau để có một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúng tôi đã đi chơi và nói chuyện khá lâu trước khi bắt đầu nóng nảy và nặng nề. Và khi chúng tôi làm được, điều đó thật tuyệt vời.

Tổng hóa học tức thời.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved