Khi nào vợ cho phép chồng quan hệ với gái khác?

Apr 26 2021

Trả lời

LyraDSouza Mar 26 2021 at 03:15

Khi cô ấy trưởng thành. Không có công thức chung nào để tính ngày và thời gian đáo hạn, than ôi. Ở một số người, nó không bao giờ đến.

RohitSaini1249 Mar 24 2021 at 19:49

Trong cuộc sống thực tiễn. không người vợ nào có thể cho phép chồng mình quan hệ tình dục với cô gái khác, trừ khi và cho đến khi cô ấy có điều gì khác trong đầu.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved