Khám phá xu hướng nhu cầu năng lượng trong tương lai

Mar 22 2022
Triển vọng Năng lượng Thế giới (WEO) 2021 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra các kịch bản dài hạn để minh họa cho tương lai của năng lượng và khí thải vì nó phụ thuộc vào việc ra quyết định và thực hiện hiệu quả của các chính phủ, cá nhân, cộng đồng, xã hội dân sự, các công ty, và các nhà đầu tư [1]. WEO như mô tả của IEA xem xét sự đa dạng đầy đủ về hoàn cảnh quốc gia, nguồn lực, công nghệ và các lựa chọn chính sách tiềm năng trong quá trình kiểm tra các dự báo kịch bản [1].

Triển vọng Năng lượng Thế giới (WEO) 2021 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra các kịch bản dài hạn để minh họa cho tương lai của năng lượng và khí thải vì nó phụ thuộc vào việc ra quyết định và thực hiện hiệu quả của các chính phủ, cá nhân, cộng đồng, xã hội dân sự, các công ty, và các nhà đầu tư [1]. WEO như mô tả của IEA xem xét sự đa dạng đầy đủ về hoàn cảnh quốc gia, nguồn lực, công nghệ và các lựa chọn chính sách tiềm năng trong quá trình kiểm tra các dự báo kịch bản [1].

Các tình huống sau được mô tả trong WEO 2021:

Kịch bản không phát thải ròng vào năm 2050 (NZE) , mô tả một lộ trình để ngành năng lượng toàn cầu đạt được mức phát thải CO2 thực bằng không vào năm 2050 [1].

Kịch bản Cam kết được Công bố (APS) , giả định rằng tất cả các cam kết về khí hậu mà các chính phủ trên thế giới đưa ra, bao gồm cả các mục tiêu không có thực, sẽ được đáp ứng đầy đủ và đúng hạn [1].

Kịch bản chính sách cụ thể (STEPS) , phản ánh các thiết lập chính sách hiện tại dựa trên đánh giá từng ngành về các chính sách cụ thể đã được áp dụng, cũng như những chính sách đã được các chính phủ trên thế giới công bố [1].

Nhu cầu năng lượng toàn cầu theo kịch bản (2030)

Khi thực hiện phân tích này, chúng tôi so sánh hỗn hợp năng lượng cho tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp dự kiến ​​cho năm 2030 với các kịch bản STEPS, APS và NZE.

Lưu ý: EJ = exajoules. Dựa trên dữ liệu IEA từ Bộ dữ liệu miễn phí của IEA (2021) WEO-2021, www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Đã đăng ký Bản quyền; như được sửa đổi bởi [Rosemary Akamagwuna].

Kết quả chính từ phân tích này bao gồm:

Dữ liệu cho thấy rằng vào năm 2030 trong kịch bản STEPS, các sản phẩm năng lượng chính có nhu cầu sẽ bao gồm các sản phẩm dầu, than không suy giảm, khí tự nhiên không suy giảm và năng lượng tái tạo. Điều này áp dụng cho các kịch bản APS và NZE, tuy nhiên, nếu kịch bản NZE đạt được như kế hoạch, nhu cầu than sẽ giảm hơn một nửa so với kịch bản STEPS. Ngoài ra, nhu cầu đối với các sản phẩm dầu và khí tự nhiên không suy giảm dự kiến ​​sẽ giảm trong kịch bản NZE trong khi nhu cầu về năng lượng tái tạo dự kiến ​​sẽ tăng và vượt quá nhu cầu so với các sản phẩm năng lượng khác.

Thứ hai, dữ liệu cho thấy rằng vào năm 2030 nếu kịch bản NZE đạt được không chỉ việc sử dụng sinh khối truyền thống (đốt trực tiếp nhiên liệu gỗ, phụ phẩm nông nghiệp và phân để nấu nướng và sưởi ấm) sẽ gần như không còn gì khác ngoài nhu cầu về than và khí tự nhiên với CCUS (thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon) sẽ tăng so với các kịch bản STEPS và APS.

Xu hướng nhu cầu năng lượng toàn cầu theo kịch bản

Khi thực hiện phân tích này, chúng tôi so sánh tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp dự kiến ​​cho các năm 2030, 2040 và 2050 với các kịch bản STEPS, APS và NZE.

Lưu ý: EJ = exajoules. Dựa trên dữ liệu IEA từ Bộ dữ liệu miễn phí của IEA (2021) WEO-2021, www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. Đã đăng ký Bản quyền; như được sửa đổi bởi [Rosemary Akamagwuna].

Kết quả chính từ phân tích này bao gồm:

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng ổn định về tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp trong các kịch bản STEPS và APS từ năm 2030 đến năm 2050, có thể liên quan đến sự gia tăng dân số và mức sống trên thế giới theo thời gian. Mặt khác, kịch bản NZE mô tả nhu cầu năng lượng giảm từ năm 2030 đến năm 2040 và tăng từ năm 2040 đến năm 2050, mặc dù không đạt được giá trị nhu cầu vào năm 2030.

Thứ hai, các chú thích về sơ đồ trên nhằm chỉ ra tham vọng và những lỗ hổng trong việc thực hiện như IEA đã mô tả. WEO 2021 chỉ ra rằng: “Nếu các cam kết hiện tại không được hỗ trợ bởi các khuôn khổ chính sách cần thiết, thì“ khoảng cách thực hiện ”(giữa STEPS và APS) sẽ xuất hiện. Khoảng cách thực hiện này khác với “khoảng cách tham vọng” (giữa APS và NZE), làm nổi bật nỗ lực bổ sung cần thiết ở trên và ngoài những cam kết hiện tại đối với ngành năng lượng để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. ”[1].

Tóm lại, đạt được kịch bản NZE cho tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp vào năm 2030, 2040 và 2050 là rất quan trọng trong việc đạt được mục tiêu hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C khi nhu cầu năng lượng tăng tương đương với sự gia tăng phát thải. Như đã nêu trong WEO 2021, các biện pháp để giảm nhu cầu năng lượng bao gồm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng bằng cách nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu và phát triển công nghệ như số hóa [1].

Người giới thiệu

[1] Nguồn: IEA (2021) Triển vọng Năng lượng Thế giới. Đã đăng ký Bản quyền.

Tìm mã trên Github

https://github.com/rosemaryakamagwuna/Energy-Series/blob/main/energyseries1.ipynb

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved