Ketanji Brown Jackson: Một cuộc đời phục vụ

Apr 09 2022
Thượng viện cuối cùng đã xác nhận Ketanji Brown Jackson vào Tòa án Tối cao, biến cô trở thành phụ nữ Da đen đầu tiên phục vụ tại tòa án cao nhất của Hoa Kỳ. Hãy dành một chút thời gian để ghi lại điều đó và kỷ niệm.

Thượng viện cuối cùng đã xác nhận Ketanji Brown Jackson vào Tòa án Tối cao, biến cô trở thành phụ nữ Da đen đầu tiên phục vụ tại tòa án cao nhất của Hoa Kỳ.

Hãy dành một chút thời gian để ghi lại điều đó và kỷ niệm.

Phó Tổng thống Kamala Harris chào đón Thẩm phán Ketanji Brown Jackson tại Phòng Xanh của Nhà Trắng, sau khi chính thức được đề cử vào Tòa án Tối cao vào ngày 25 tháng 2 năm 2022

Khi tôi nghe nói rằng Thẩm phán Ketanji Brown Jackson là sự lựa chọn của Tổng thống Biden để thay thế Thẩm phán Stephen Breyer tại Tòa án Tối cao ― Tôi thực sự xúc động! Lần đầu tiên…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved