Kế hoạch bài học của bà tôi

Mar 22 2022
Câu chuyện về đam mê, sự tận tâm và những điều rút ra
Bà tôi tự hào cho biết bà là một giáo viên mẫu giáo và bà rất thích chia sẻ những câu chuyện của mình về những năm bà làm việc cho Hệ thống Trường Công lập New York. Một trong những điều yêu thích của cô ấy là khi tôi đến và nói chuyện với cô ấy về học sinh của tôi - lớp học của tôi - một ngày của tôi.
Đây là bà của tôi. Trong bức ảnh đầu tiên, cô ấy ở với con trai 6 tuổi của tôi, và trong bức ảnh thứ hai, cô ấy ở với con gái mới sinh của tôi. Đây là những giáo án mẫu giáo viết tay của cô từ năm 1955, được cất giữ trong một tập bìa.

Bà tôi tự hào cho biết bà là một giáo viên mẫu giáo và bà rất thích chia sẻ những câu chuyện của mình về những năm bà làm việc cho Hệ thống Trường Công lập New York.

Một trong những điều yêu thích của cô ấy là khi tôi đến và nói chuyện với cô ấy về học sinh của tôi - lớp học của tôi - một ngày của tôi.

Tôi thật may mắn khi có…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved