Kanye, Lời nói có ý nghĩa!

Dec 25 2020
Vào sáng thứ Tư, tôi đã xuất hiện trên CNN cùng với John Berman và Poppy Harlow để thảo luận về những bình luận của Kanye West về việc chế độ nô lệ là “sự lựa chọn” đối với người da đen như thế nào. Tôi cho rằng những lời nhận xét của Kanye là hoàn toàn vô trách nhiệm, thiếu khả năng phán đoán và xuất phát từ một lập trường thiếu giáo dục.

Vào sáng thứ Tư, tôi đã xuất hiện trên CNN cùng với John Berman và Poppy Harlow để thảo luận về những bình luận của Kanye West về việc chế độ nô lệ là “sự lựa chọn” đối với người da đen như thế nào.

Tôi cho rằng những lời nhận xét của Kanye là hoàn toàn vô trách nhiệm, thiếu khả năng phán đoán và xuất phát từ một lập trường thiếu giáo dục.

Với khả năng tiếp cận rộng rãi và sức hấp dẫn của mình, Kanye nên lưu tâm hơn đến những thông điệp mà anh ấy đưa ra — đặc biệt là khi anh ấy muốn quay lại sau và nói rằng mọi người đã hiểu sai ý của anh ấy.

Điều quan trọng là luôn luôn lựa chọn lời nói của bạn một cách cẩn thận.

Từ có nghĩa là mọi thứ, Kanye.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved