Im lặng

Mar 17 2020
Đôi khi khi Godvisits, chúng ta dành thời gian để quên đi sự im lặng, lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ, nhìn mặt trăng mọc trên những tán cây, nghe thấy tiếng cú vọ của con cú cũng như tiếng sủa của con chó hàng xóm. các từ liên kết với nhau, không có gì sâu sắc soi sáng, chỉ cần bạn nói lên những gì trái tim bạn đang nói.

Đôi khi khi Chúa
đến thăm, chúng tôi dành
thời gian bên nhau
trong im lặng, lắng nghe
tiếng
sóng vỗ
bờ, ngắm
trăng lên
trên những tán cây,
nghe tiếng
chim cú
kêu cũng như tiếng chó sủa của
hàng xóm.
Bây giờ và sau đó, ai
trong chúng ta cũng sẽ phá vỡ sự im lặng
bằng một vài từ xâu chuỗi
lại với nhau, chẳng có gì sâu sắc
hay soi sáng, chỉ
cần
chúng ta nói lên những điều trái tim mình đang nói.

Harley King là một nhà thơ và nhà văn đã xuất bản. Kết nối với anh ấy trên Goodreads.com.https://www.goodreads.com/author/show/2876863.Harley_KingAnh ấy đã nói và huấn luyện chuyên nghiệp hơn 30 năm trước các nhóm từ 10 đến 600. Anh ấy đã huấn luyện hơn 7.500 người nói và huấn luyện.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved