Hông của tôi sẽ rộng ra sao nếu tôi là một cô gái chuyển giới 18 tuổi mới bắt đầu HRT? Chu vi hông hiện tại của tôi là 35 inch.

Sep 23 2021

Trả lời

DezraiDezrai Jan 14 2021 at 20:00

Thông thường, bạn sẽ mong mình đạt được khung hình tối đa trong vòng năm sau hoặc lâu hơn với tư cách là nam 18 tuổi, nhưng vì bạn đang trải qua MTF HRT, bạn không nên mong đợi bất kỳ thay đổi nào trong cấu trúc xương.

Thay đổi HRT chủ yếu là sinh lý hơn là hình thái. Bạn có thể mong đợi những thay đổi đối với làn da của mình, vv bạn có thể đã biết về những điều này. Nói chuyện với người kê đơn của bạn về những thay đổi này.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved