Emmett Till’s Family Look to Prosecute His Accuser for Kidnapping

Apr 23 2022
Emmett Till’s family members are calling for the prosecution of the woman who accused him of whistling at her in 1955, leading to his brutal murder, reported CBS News. Though the Justice Department closed the investigation into his murder, Till’s relatives are seeking another angle to finally bring justice to the case.

Emmett Till’s family members are calling for the prosecution of the woman who accused him of whistling at her in 1955, leading to his brutal murder, reported CBS News. Though the Justice Department closed the investigation into his murder, Till’s relatives are seeking another angle to finally bring justice to the case.

Carolyn Bryant Donham, hiện đã 80 tuổi, đã bị nêu tên hơn 60 năm trước trong một trát buộc tội bắt cóc Till, theo CBS. Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ bị bắt cũng như không bị đưa ra xét xử trong vụ án. Thay vào đó, chồng cô và một người đàn ông khác bị chính quyền nhắm tới vì tội giết người mà một đại bồi thẩm đoàn toàn da trắng đã tuyên trắng án cho họ .

Luật sư gia đình của Till , Jaribu Hill, nói với CBS rằng lệnh bắt cóc có thể đã không bị bác bỏ và nếu được xác nhận, vẫn có thể được tống đạt cho Donham để đưa cô ta ra tòa hình sự.

Thông tin thêm về trường hợp từ CBS:

Filmmaker Keith Beauchamp also agreed there is enough evidence to prosecute Donham. His documentary , “The Untold Story of Emmett Louis Till” sparked the Justice Department’s investigation back into the murder in 2007.

According to Dale Killinger, a retired FBI agent who questioned Donham 15 years ago, the woman  had no idea until recently she was even named in the arrest warrant. Killinger said he didn’t see the original warrant nor any indication that it was canceled by the court, via CBS.

However, even if the warrant is found, the courts will need witnesses to testify; many of whom are dead.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved