Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cho đứa con 14 tuổi uống 5 mg melatonin?

Sep 21 2021

Trả lời

IsaacDutton2 Jul 31 2018 at 13:36

Không có gì có hại, nhưng nó không thông minh. Một đứa trẻ 14 tuổi không cần Meletonin trong hầu hết các trường hợp. Yêu cầu họ tắt trò chơi điện tử / điện thoại di động / TV hai giờ trước khi đi ngủ và giải pháp tức thì.

Nếu đứa trẻ vẫn sử dụng điện thoại sau khi dùng melatonin, nó sẽ giảm tác dụng nghiêm trọng.

DarrenDay14 Jul 31 2018 at 16:25

Có lẽ là không có gì nhưng bạn không bao giờ được cho bất cứ ai kê đơn thuốc mà không được kê đơn cho họ. Hầu hết các loại thuốc đều có tác dụng phụ. Đưa bất kỳ loại thuốc nào cho những người chưa được khuyến khích ở mọi lứa tuổi có thể rất nguy hiểm.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved