Điều gì ngăn cách một người chuyên nghiệp với một người mới bắt đầu

Apr 09 2022
Tôi đã thấy rất nhiều nhà thiết kế mới chớm nở làm việc. Tôi nhớ bản thân mình khi bắt đầu sự nghiệp của mình.

Tôi đã thấy rất nhiều nhà thiết kế mới chớm nở làm việc. Tôi nhớ bản thân mình khi bắt đầu sự nghiệp của mình. Đặc điểm phân biệt chính của người mới bắt đầu với người chuyên nghiệp là:

- Người chuyên nghiệp thực hiện rất nhiều công việc phân tích để bắt đầu các bố cục đã biết tất cả các chi tiết của sản phẩm trong tương lai.

- Một người mới bắt đầu ngay lập tức ngồi xuống các bố cục và làm lại chúng nhiều lần, vì anh ta bắt đầu hiểu các yêu cầu đối với sản phẩm chỉ trong quá trình làm việc.

Sự thay đổi đơn giản nhưng rất quan trọng này trong quy trình giúp cải thiện ngay lập tức chất lượng công việc. Nó đã đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

Cảm ơn đã đọc, bạn bè.
Sách của tôi Kênh Tg của tôi

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved