Điều gì là khó khăn nhất mà bạn từng bị chồng đánh đòn?

Apr 26 2021

Trả lời

MatildaBond1 Mar 03 2021 at 01:42

Tôi không có chồng nữa, nhưng nếu anh ta đặt ngón tay vào tôi nhiều như vậy, có lẽ đó sẽ là lần cuối cùng anh ta làm. Tôi đoán bạn đang nói về điều gì đó khác tho.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved