Đầu tư vào các loại tài sản mới hơn

Apr 10 2022
Đầu tư vào cả nợ và vốn chủ sở hữu có được gọi là đa dạng hóa không? Không hẳn! Chúng tôi đã được dạy rằng đầu tư vào FD và vốn chủ sở hữu là một cách thích hợp để đảm bảo lợi nhuận cao hơn. Điều đó có thể đúng nhưng đã có sự xuất hiện của nhiều loại tài sản mới nơi tiền có thể được đầu tư để kiếm lợi nhuận tương tự hoặc cao hơn trong ngắn hạn đến dài hạn.

Đầu tư vào cả nợ và vốn chủ sở hữu có được gọi là đa dạng hóa không? Không hẳn!

Chúng tôi đã được dạy rằng đầu tư vào FD và vốn chủ sở hữu là một cách thích hợp để đảm bảo lợi nhuận cao hơn. Điều đó có thể đúng nhưng đã có sự xuất hiện của nhiều loại tài sản mới nơi tiền có thể được đầu tư để kiếm lợi nhuận tương tự hoặc cao hơn trong ngắn hạn đến dài hạn.

Tôi sẽ thảo luận về một vài trong số chúng:

 1. Cho vay P2P :
  Một phương thức cho phép các cá nhân nhận các khoản vay trực tiếp từ các cá nhân khác.
  Ưu điểm:
  1. Lãi suất tương đương với lợi nhuận cao nhưng có thể đạt được trong thời gian ngắn hơn
  Nhược điểm:
  1. Hình thức đầu tư kém thanh khoản. Đầu tư chỉ được hoàn trả nếu người vay trả lại EMIs
  2. Rủi ro cao. Lựa chọn người đi vay là điều cần thiết để có mức bù trừ phí thấp hơn
  3. Tiền có thể nằm nhàn rỗi trong một thời gian cho đến khi bạn được người tiếp theo cho vay số tiền đó.
 2. Chiết khấu hóa đơn:
  Việc sử dụng các khoản phải thu chưa thanh toán của công ty làm tài sản đảm bảo cho một khoản vay.
  Ưu điểm:
  1. Lãi suất tương đương với lợi nhuận cao nhưng chắc chắn hơn trong thời gian ngắn hơn
  2. Ít rủi ro hơn vì hóa đơn thường được nâng lên cho các công ty có uy tín với lịch sử hoàn trả ~ 100%
  Nhược điểm:
  1. Yêu cầu vốn cao để bắt đầu đầu tư
  2 . Tiền có thể không hoạt động trong một thời gian cho đến khi bạn yêu cầu nhà cung cấp tiếp theo thanh toán trước hóa đơn của họ
 3. Tài trợ thiết bị:
  Cho thuê là một thỏa thuận hợp đồng đơn giản yêu cầu người thuê (người sử dụng) trả các khoản thanh toán thường xuyên cho người cho thuê (chủ sở hữu) để đổi lấy việc sử dụng một tài sản trong một thời hạn đã thỏa thuận. Tòa nhà, phương tiện và thiết bị là một trong những tài sản phổ biến nhất được cho thuê.
  Ưu điểm:
  1. Lãi suất cao hơn hầu hết các loại tài sản khác
  Nhược điểm:
  1. Việc đánh thuế lợi tức ở đây phức tạp hơn một chút do các yếu tố như sự mất giá của tài sản
  2. Tiền có thể nằm yên cho đến khi bạn có được tài sản tiếp theo. tài chính
 1. Các loại tài sản mới hơn tồn tại cho những người muốn đa dạng hóa đầu tư
 2. Một số loại tài sản mặc dù có thể mang lại lợi nhuận rất cao nhưng có thể kém thanh khoản hoặc trong các tình huống khủng hoảng có thể trở nên rủi ro cao
 3. Cần nghiên cứu thêm trước khi mạo hiểm vào bất kỳ loại tài sản nào khác

Tác giả đã trao quyền lợi cho một số công ty được đề cập.

Vui lòng liên hệ với [email protected] nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề nào.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved