Đại sảnh danh vọng của dự án Regrowth Project Photo Dump

Jul 25 2022
Hôm nay chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình khác. Chủ yếu là hình ảnh.

Hôm nay chúng ta bắt đầu một cuộc hành trình khác. Chủ yếu là hình ảnh.

Dọn rác và đăng bài về dọn rác đã để lại cho tôi hơn 10.000 bức ảnh trên điện thoại, một số trần tục và một số không thể tin được.

RGP Photo Dump Hall of Fame.

Chúng tôi đã ở khắp nơi để dọn rác - và chúng tôi sẽ tiếp tục đi khắp mọi nơi. Không phải là một buổi biểu diễn tồi.

Không có nhiều "blog" nhưng hy vọng nó đáng giá thời gian của bạn.

Nếu bạn yêu thích nó, hãy theo dõi tại đây và trên IG @theregrowthproject. Sẽ không yêu cầu bạn đăng ký cho cái này.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved