Con gái 14 tuổi uống thuốc estrogen có giúp tăng trưởng chiều cao được không?

Sep 22 2021

Trả lời

GilHaselberger Jan 02 2020 at 11:01

Bằng cách "giúp tăng trưởng chiều cao", tôi cho rằng bạn muốn cao hơn. Estrogen sẽ không làm được điều đó, và thực tế có thể làm giảm chiều cao tối đa của bạn. Vì vậy, ngay cả khi bạn có thể mua một số viên thuốc estrogen thực sự, đừng vì bạn có thể sẽ gây hại cho bản thân về cả sự tăng trưởng và cân bằng hormone, và có thể có các tác dụng phụ. Nếu thực sự cao hoặc thấp so với tuổi của mình, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên về các vấn đề liên quan đến tăng trưởng, chẳng hạn như bác sĩ nội tiết.

TyPratt Jan 02 2020 at 09:58

Không

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved