Có người đàn ông nào khác thích để vợ mình quan hệ với những người đàn ông khác và sau đó nói chuyện với cô ấy về điều đó không?

Apr 26 2021

Trả lời

FranklinVeaux Feb 10 2017 at 04:02

Có người đàn ông nào khác thích điều này không? Lời tôi, vâng. Nhiều đến mức có các diễn đàn trực tuyến và các nhóm trực tiếp dành cho những người có sở thích đó. Nó phổ biến một cách đáng ngạc nhiên — nếu tôi mạo hiểm phỏng đoán, những người đàn ông thích để vợ mình quan hệ tình dục với những người đàn ông khác và sau đó nói về chuyện đó cũng phổ biến như những người đàn ông thích leo núi.

Điều đó có nghĩa là, có thể không có ai khác có hương vị đó trong khu phố của bạn, nhưng chắc chắn có rất nhiều người có hương vị đó trong thành phố của bạn.

Nếu bạn kết nối với các câu lạc bộ đu dây địa phương, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều người đàn ông có sở thích đó. Phụ nữ cũng vậy.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved