Cô giáo tôi thẳng thắn yêu cầu tôi bái chân cô ấy. Tôi đã làm và bây giờ tôi hối hận về điều đó. Tôi làm gì?

Apr 26 2021

Trả lời

ArthurPearson1 Apr 16 2019 at 05:09

Vì vậy, bạn đã "uốn dẻo kỳ lạ, nhưng không sao" nhưng bạn không thực sự ổn với nó, bây giờ điều đó đã xảy ra.

Tiếp tục hối tiếc. Đừng làm điều đó một lần nữa. Nếu cô ấy hỏi, hãy nói không. Hãy nhớ rằng bạn không thích nó đến mức nào.

Nếu cô ấy khăng khăng và cố gắng ném cân nặng của mình, đó là một mô hình cần được báo cáo.

Nếu bạn thích gửi và thờ cúng và đây là trong bối cảnh đóng vai, nhưng hoạt động cụ thể này không còn hấp dẫn bạn nữa, hãy sử dụng từ an toàn của bạn.

Bạn có một từ an toàn, phải không?

NathanWeaver60 Apr 16 2019 at 04:19

kể về cô ấy.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved