Có bình thường khi cảm thấy mình già ở tuổi 15 không (ví dụ: không mong chờ sinh nhật)? Tôi cảm thấy như một người lớn trưởng thành.

Sep 21 2021

Trả lời

DanielMadison Dec 07 2017 at 08:57

Tôi không biết nó bất thường như thế nào, nhưng không có lý do gì để cảm thấy già trước thời đại của bạn. Bạn sẽ đến đó sớm thôi.

Như Henry Fonda đã nói trong “On Golden Pond” - Tôi không ngạc nhiên khi mình đạt đến tuổi 80. Tôi chỉ ngạc nhiên về tốc độ mà tôi đến được đây. ” Tôi có thể có liên quan.

RonAcord1 Dec 07 2017 at 09:01

Tôi nghĩ rằng điều đó phụ thuộc vào lý do. Khi tôi 15 tuổi, tôi không thể chờ đợi sinh nhật, không phải đi học nữa, có thể lái xe, có tiền mà tôi không cần phải xin. Nếu bạn chỉ hạnh phúc như vậy, nó sẽ không kéo dài bất kể sinh nhật sẽ đến.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved