Có bao nhiêu người vợ đã nhượng bộ chồng mình khi liên tục yêu cầu họ quan hệ với người đàn ông khác và kết quả ra sao?

Apr 26 2021

Trả lời

BengtLindvall Mar 27 2020 at 01:43

Chúng tôi, vợ tôi và tôi, có một người bạn tốt "tất cả đều vào" quan hệ tình dục nhóm.

Anh ấy đã đưa cho chúng tôi một cuốn sách về chủ đề này. Cả hai chúng tôi đều đọc nó.

  • Thành thật mà nói, tôi sẽ không bận tâm khi nhìn thấy dương vật của một người đàn ông khác đi vào âm đạo của vợ tôi. Tôi thậm chí đã có những giấc mơ ướt át về điều đó.
  • Cô ấy đã hoàn toàn chống lại toàn bộ ý tưởng.

Nó là như vậy đó.

Ko có kết quả". Nhưng cô ấy đã có một vài việc riêng, sau khi ý tưởng đó được giấu kín, tôi không hề hay biết.

Có lẽ cô ấy thích ý tưởng hơn những gì cô ấy nói với tôi.

Hiện nay? Tôi hối tiếc vì đã không cố gắng, ít nhất.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved