Chúng tôi phát triển ở nơi mà những người khác không thể đứng vững

Apr 09 2022
Một bài thơ về cuộc sống tàn tật và tình trạng sức khỏe lâu dài.
Chúng tôi có giới hạn. Chúng tôi thất vọng.

Chúng tôi có giới hạn.
Chúng tôi thất vọng.
Chúng tôi đã trở lại.

Chúng tôi thất vọng
và thiệt thòi;
Chúng tôi bị ngột ngạt, thường xuyên bằng phẳng.

Chúng ta có thể bị vô hiệu hóa,
Cắt giảm, Đối phó
một bàn tay không công bằng…

Nhưng chúng tôi tiếp tục phát triển ở những nơi mà những người khác không thể đứng vững.

Hãy cân nhắc việc nhấn nút 'theo dõi' nếu bạn thích những lời của Joel hoặc ủng hộ những gì anh ấy đang cố gắng đạt được. Nó không tốn kém gì nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn trong việc giúp mọi người tìm thấy tác phẩm của anh ấy.

Bạn cũng có thể tìm thấy Joel trên:

Facebook / Twitter / Instagram / Twitch

Hoặc để có danh sách đầy đủ: https://linktr.ee/Joelvsearch

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved