Chứng chỉ Wizardia đang tồn tại trên chuỗi BNB.

Mar 22 2022
Xin chào Birdies! Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Chứng chỉ Wizardia hiện có thể được yêu cầu trên BNB Chain Mainnet. Liên kết xác nhận quyền sở hữu: https: // superlauncher.

Xin chào Birdies!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng Chứng chỉ Wizardia hiện có thể được yêu cầu trên BNB Chain Mainnet.

Liên kết xác nhận quyền sở hữu:https://superlauncher.io/portfolio

Tìm hiểu về Chứng chỉ tại đây .

  • Người dùng Trezor phải nâng cấp chương trình cơ sở của bạn lên phiên bản mới nhất trước khi cố gắng xác nhận quyền sở hữu.

Nhóm Wizardia đã kết nối mã thông báo Solana của họ với BNB Chain. Sau khi huy động được hầu hết số tiền của họ trên BNB Chain, điều đó chỉ có ý nghĩa là Wizardia sẽ cho phép xác nhận quyền sở hữu mã thông báo và thêm tính thanh khoản trên BNB Chain. Cầu tới Solana sẽ được mở từ ngày đầu tiên, nhưng tính thanh khoản sẽ chỉ được bổ sung trên Solana sau đó.

** Hướng dẫn quan trọng **

(1) Chứng chỉ của bạn sẽ được chỉ định cho địa chỉ Chuỗi BNB mà bạn đã đóng góp.

(2) Các chứng chỉ đại diện cho việc mua hàng của bạn. Nắm giữ Chứng chỉ có nghĩa là bạn có quyền nhận tất cả các đợt phát hành mã thông báo trong tương lai. Khi bạn yêu cầu Chứng chỉ, bạn có thể:

  • (a) Yêu cầu Mã thông báo $ WZRD của bạn theo lịch trình kiểm tra trong ' Danh mục đầu tư '
  • (b) Giao dịch Chứng chỉ một cách an toàn trên Thị trường OTC , trước hoặc sau danh sách Wizardia. Khi bạn bán Chứng chỉ của mình, bạn không còn được hưởng tiền thu được từ mã thông báo trong tương lai.
  • (c) Tách, kết hợp và chuyển các Chứng chỉ của bạn theo Danh mục đầu tư .

24 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
25 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
26 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
27 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
28 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
29 tháng 3 1300h UTC: 1,43%
30 tháng 3 1300h UTC: 1,43%

28 tháng 4 1300h UTC: 1,43%
29 tháng 4 1300h UTC: 1,43%
30 tháng 4 1300h UTC: 1,43%
1 tháng 5 1300h UTC: 1,43%
2 tháng 5 1300h UTC: 1,43%
3 tháng 5 1300h UTC: 1,43%
4 tháng 5 1300h UTC: 1,43%

4 tháng 6 1300 giờ UTC: 20%
4 tháng 7 1300 giờ UTC: 20%
3 tháng 8 1300 giờ UTC: 20%
2 tháng 9 1300 giờ UTC: 20%

** Vốn thị trường lúc niêm yết: $ 332,229 ($ 188,229 không có mã thông báo) **

(4) Lịch trình niêm yết như sau

  • (a) Gateio - Bắt đầu giao dịch (12: 00h UTC, ngày 24 tháng 3)
  • (b) PancakeSwap - Bắt đầu giao dịch (12:15 UTC, ngày 24 tháng 3)
  • (c) Phát hành mã thông báo cho nhà đầu tư (13:00 UTC, ngày 24 tháng 3)

Trân trọng,
Birdies của bạn.

Giới thiệu về SuperLauncher

SuperLauncher là một DAO đầu tư tài trợ và hợp tác với các dự án đang định hình tương lai của blockchain. Chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia hàng loạt vào các vòng Seed / Private / IDO thông qua kiến ​​trúc hợp đồng thông minh của mình và cung cấp một nền tảng giàu tính năng cho phép quản lý vốn linh hoạt và phi tập trung.

Trang web | Báo cáo chính thức | Twitter | Điện tín | Github | Bất hòa | Youtube | Tiktok

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved