Chồng bạn đánh bạn ở những vị trí nào?

Apr 26 2021

Trả lời

RobinWright225 Feb 13 2021 at 01:20

99% thời gian đó là OTK hoặc đứng. Yêu thích của tôi là OTK cho đến nay, nhưng anh ấy thích nhất là khi tôi đứng và hơi cúi xuống hông. Tôi hỏi anh ấy tại sao anh ấy thích tư thế đó đến vậy và anh ấy nói rằng nó chỉ mang lại cho anh ấy một cú sút hoàn hảo vào mông tôi và anh ấy có thể dỡ xuống nhanh và mạnh như anh ấy muốn. Tôi đoán anh ấy đúng khi bạn nghĩ về nó. :) Robin.

JamieJonesPasetti Apr 08 2021 at 00:00

Tôi thường cúi xuống lòng anh ấy vì những cú đánh đòn của tôi. Tôi không bao giờ cố gắng tránh họ bc nó chỉ trở nên tồi tệ hơn. Chắc chắn là nó đau, nhưng đồng thời tôi cũng đặc biệt là anh ấy thô bạo hơn. Anh ấy thậm chí còn quất vào âm hộ của tôi nhưng tôi làm như không đau lắm.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved