Cập nhật của Eterland 22/03/2022

Mar 23 2022
Eternians, chúng tôi có một thông báo quan trọng: Hôm nay trò chơi sẽ bị tạm dừng cho đến giai đoạn thứ hai, vì phần thưởng đã cạn và việc có mã thông báo với nguồn cung hữu hạn khiến người chơi không thể tiếp tục rút mã thông báo khỏi trò chơi để kiếm lợi nhuận . Do đó, chúng tôi đề xuất một giải pháp dứt điểm cho vấn đề này: triển khai Token mới với nguồn cung cấp không giới hạn và các tính năng được đổi mới song hành với nền kinh tế của chúng ta.

Eternians, chúng tôi có một thông báo quan trọng:

Hôm nay trò chơi sẽ bị tạm dừng cho đến giai đoạn thứ hai, vì phần thưởng đã cạn và việc có mã thông báo với nguồn cung hữu hạn khiến người chơi không thể tiếp tục rút Mã thông báo từ trò chơi để kiếm lợi nhuận.

Do đó, chúng tôi đề xuất một giải pháp dứt điểm cho vấn đề này: triển khai Token mới với nguồn cung cấp không giới hạn và các tính năng được đổi mới song hành với nền kinh tế của chúng ta.

Chúng tôi muốn làm rõ rằng:

  • Vòng đời của pool được kéo dài bằng cách gửi Token từ các hợp đồng của các nhà phát triển và các Token đúc. Chúng tôi đính kèm các giao dịch tại đây:

https://bscscan.com/tx/0x2de0c0580d1fa5c408f91e9c444d9cce6adb8e6b7bd4b2eb8c97fc9e508acb6f

https://bscscan.com/tx/0x02206e6919aac8ec6e57b788658dda06373a9407d5e17af564a964e25841e7c2

https://bscscan.com/tx/0x67fc2cde021f890c941226d2122f57fce371770b24c255637bfb637160a3772c

https://bscscan.com/tx/0x667dc2c64d3ddb6138458936b9c12c102aa3d85e1f5c49707a0de3f9745653a2

https://bscscan.com/tx/0x6c2b7df165ec58704a1e1f0b54d5b87e6fa88b809d03f64753b60989a6cfb36e

https://bscscan.com/tx/0xb5ea4f05c004cddda91271b154faf5ba2c7e8079fad2d4fae104c830b4799619

https://bscscan.com/tx/0x98413215206bcdef978fe5de2b674d8039dd7bb2fd27c90dd48735290047c47d

https://bscscan.com/tx/0xb6a82337dd7cde7ded550ad27656469dc66937bbe8e3497c4ae76fa0975e8e98

  • Tiến trình bạn đạt được cho đến nay sẽ không bị mất. Trên thực tế, như chúng tôi đã đề cập trước đây, việc tạo ra các Dragger cho Giai đoạn 2 của Eterland sẽ rất có giá trị.
  • Các cuộc thám hiểm đang hoạt động sẽ không bị mất, chúng sẽ bị tạm dừng cho đến khi trò chơi mở lại.
  • Điều quan trọng cần nhớ là các khoản rút tiền đang chờ xử lý sẽ được xử lý trong những ngày tới.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved