Căn bệnh tâm thần trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên như thế nào?

Sep 22 2021

Trả lời

DonnaMOwen Jun 30 2019 at 23:08

Theo tôi, sẽ có một bước ngoặt mới về chứng nghiện mà chúng ta vẫn chưa đặt tên. Chúng ta đã để cho con cháu chúng ta nghiện điện thoại di động và Internet đến mức chúng không thể hoạt động như con người nếu không thay đổi tính cách và hành vi của chúng để điều khiển chúng vào những tình huống không lành mạnh.

DuncanMckinnon6 Jul 01 2019 at 00:44

Mối quan tâm chính của tôi là về việc di truyền các tình trạng di truyền chẳng hạn như gen đột biến 5HT (nơi tế bào thần kinh huyết thanh không thể cung cấp đủ enzym để giúp người bình tĩnh khi bị kích thích). Như bạn đã biết, điều này làm tăng khả năng mất kiểm soát tức giận và kích thích.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved