Các thành phố của Hoa Kỳ có mức thuế tài sản cao nhất và thấp nhất

Dec 18 2020
Chi phí mua nhà vượt ra ngoài giá của chính căn nhà. Ví dụ, thuế bất động sản có thể tăng lên, nhưng chi phí khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống.

Chi phí mua nhà vượt ra ngoài giá của chính căn nhà. Ví dụ, thuế bất động sản có thể tăng lên, nhưng chi phí khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn sống. Dưới đây là những thành phố mà thuế cao nhất.

Một nghiên cứu từ Viện Chính sách Đất đai Lincoln đã xem xét thuế tài sản ở các thành phố của Hoa Kỳ để tìm ra mức thuế cao nhất và thấp nhất. Theo phương pháp luận của họ:

Nhìn chung, họ thấy rằng Bridgeport, CT có mức thuế cao nhất là 3,88 phần trăm. Honolulu có mức thuế bất động sản thấp nhất là 0,30 phần trăm.

Tuy nhiên, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét mà nghiên cứu chỉ ra. Ví dụ, nhiều thành phố có thuế suất bất động sản thấp có doanh thu hoặc thuế thu nhập địa phương cao hơn, vì vậy họ không phụ thuộc nhiều vào thuế bất động sản. Họ giải thích:

Một yếu tố quan trọng khác: giá trị tài sản. Nếu nhà ở đủ đắt, thành phố có thể giảm thuế suất và vẫn tăng một lượng thu nhập đáng kể, vì nhà rất đắt. Dưới đây là những thành phố có tỷ lệ cao nhất và thấp nhất, theo nghiên cứu:

Thuế suất thuế tài sản cao nhất

Thuế suất thuế tài sản thấp nhất

Hãy xem nghiên cứu đầy đủ tại liên kết bên dưới, bao gồm chi tiết hơn về các thành phố khác cũng như giải thích tại sao tỷ lệ khác nhau ở mỗi thành phố.

Nghiên cứu So sánh Thuế Tài sản 50 Tiểu bang (PDF) | Viện Lincoln qua Forbes

Ảnh của liz west

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved