Bạn sẽ trả tiền cho một người đàn ông khác để quan hệ tình dục với vợ bạn?

Apr 26 2021

Trả lời

GarryScottSmith Apr 08 2021 at 11:27

Vâng, tôi sẽ. Tôi chưa bao giờ phải trả một đồng nào để được quan hệ tình dục với vợ mình, luôn có rất nhiều người đàn ông tự cho mình là may mắn khi được làm tình với cô ấy, nhưng nếu có một người đàn ông hộ tống mà cô ấy đặc biệt yêu thích, tôi sẽ không bận tâm. đang trả tiền.

MarcusMaxim Apr 08 2021 at 09:19

Tại sao tôi lại trả tiền cho anh ta ?? Anh ấy nên trả tiền cho tôi

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved