Bạn nói gì với con bạn khi chúng bước vào bạn?

Apr 26 2021

Trả lời

RichardRobertPastars Jun 19 2020 at 19:46

Nói với họ sự thật về những gì bạn đang làm. Không cần phải giấu nó nữa.

Hãy trung thực và trả lời một cách dễ thương, không giận dữ và nếu bọn trẻ có thắc mắc, hãy trả lời chúng một cách trung thực.

Hãy trao cho họ những cái ôm và nói với họ rằng bạn yêu họ mà không cần điều kiện.

TeddieGarcia Jul 02 2020 at 11:07

Để lấy thắt lưng và đợi tôi trong phòng của họ. Họ không được phép vào phòng của bất kỳ ai nếu không được mời và / hoặc gõ cửa trước và người nói hãy vào. Nếu họ không hiểu, họ sẽ gặp rắc rối. Chỉ người lớn mới được vào phòng nếu không được phép

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved