Bạn là người trẻ nhất và được một người đàn ông lớn tuổi đề nghị là gì? Anh ấy đã bao nhiêu tuổi?

Apr 26 2021

Trả lời

MikeJacob38 Jul 01 2020 at 20:22

Tôi 5 tuổi và anh ta 19 tuổi và không có gì phải đề nghị, anh ta bắt tôi bú cặc anh ta vài lần. Và nó xảy ra vài ngày một lần cho đến khi tôi 20 tuổi. Sau đó tôi chuyển đi. Đó là một thời gian dài. Em nhìn lại thì thấy không đau và sau lần đầu tiên anh ấy luôn biến nó thành một trò chơi tình dục vui vẻ. Anh ấy không phải là người lớn tuổi duy nhất lợi dụng tôi nhưng tôi chưa bao giờ nói một lời với ai! Mọi anh chàng đã chơi với tôi luôn biến nó thành một trò chơi thú vị.

KaydiRogers Jul 01 2020 at 19:55

15 cũng thực sự là tôi quyến rũ anh ta. Tôi nghĩ anh ấy 27 tuổi.

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved