Bạn không thể nhìn thấy tôi

Mar 23 2022
Lần đầu tiên được xuất bản tại Văn học Orphans 2015 Vào tháng 11 năm ngoái, Tạp chí Paris đã đăng một bài thơ của Frederick Seidel có tựa đề “Bản ballad của Ferguson, Missouri”. Tôi đã viết một bài từ chối giận dữ về sự lựa chọn của họ trong blog viết của tôi và nó đã lan truyền mạnh mẽ.

Lần đầu xuất bản tại Văn học Orphans 2015

[mô tả hình ảnh: ảnh của tác giả. Một phụ nữ da đen đeo kính tạo dáng với tay che miệng]

Vào tháng 11 năm ngoái, Tạp chí Paris đã đăng một bài thơ của Frederick Seidel có tựa đề “Bản ballad của Ferguson, Missouri”. Tôi đã viết một bài từ chối giận dữ về sự lựa chọn của họ trong blog viết của tôi và nó đã lan truyền mạnh mẽ .

Hơn 12 nghìn lượt xem sau đó, nhiều bình luận trên blog của tôi và hướng đến tôi từ các diễn đàn, nhà thơ, trên Facebook thông qua cả trang cá nhân và nghề nghiệp của tôi mà tôi đã đến…

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved