Bạn đã bao giờ thấy bố mẹ mình làm điều gì sai trái chưa?

Apr 26 2021

Trả lời

SindhujaMohapatra Sep 09 2019 at 01:22

Vâng, thực sự thì tôi không biết đúng hơn là liệu tôi có đúng khi đánh giá họ không..nhưng đó vẫn là quan điểm của tôi rằng họ đã sai. Họ đã đưa ra một số quyết định sai lầm trong cuộc đời của họ ..… Một lần cha tôi đã đánh cược anh trai tôi vì một sự hiểu lầm .. dù đó là một việc nhỏ .. ông đã đánh cược với anh ấy một cách khó khăn. Lần đó tôi nghĩ rằng đó là một cái gì đó sai trái của họ đã làm. NI đã nhìn thấy cha tôi và mẹ tôi cũng giải tỏa sự thất vọng của họ… bằng cách mắng mỏ chúng tôi không ngừng…. Dù sao thì .. đôi khi mẹ tôi mắng bà tôi vô cớ…. Nhưng điều đó rất hiếm ... vì vậy đôi khi cha mẹ vô tình cũng phạm phải sai lầm vì dù gì họ cũng là con người

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved