Bạn đã bao giờ hôn tay hoặc chân của giáo viên của bạn chưa?

Apr 26 2021

Trả lời

JosieDoe1 Jan 24 2021 at 20:46

Không. Tại sao bạn sẽ? Họ đang được trả tiền để dạy bạn. Tôi biết ở Anh vào cuối năm như tháng bảy, các bà mẹ mua hoa hoặc sôcôla cho lũ trẻ để tặng thầy cô giáo để tri ân khi chúng chuyển đến trường mới cho giáo viên mới, v.v. Tôi không biết nếu một số tôn giáo nói rằng bạn phải hôn chân. Nhưng không có ở Anh, không cần phải hôn tay hoặc chân. Chỉ cần nói cảm ơn.

JohnnyZepeda5 Feb 01 2021 at 21:02

Tôi đã làm được nhiều việc hơn là chỉ hôn tay giáo viên khoa học của mình. Chúng tôi làm tình vào ngày cuối cùng của cô ấy, một ngày trước khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Cô ấy đã chuyển ra khỏi tiểu bang và sẽ không giảng dạy ở đó vào năm tới (Năm cuối cấp của tôi) (1988).

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved