Bạn đã bao giờ bắt gặp bạn mình đi cùng bạn gái chưa?

Apr 26 2021

Trả lời

ChandlerBradshaw2 Aug 23 2020 at 12:14

Đúng và họ đi đâu đó và thật buồn khi người yêu cũ của tôi biết tôi đã sub và cô ấy hét lên với tôi để ngồi bên cạnh và xem, tôi đã làm vậy, bởi vì tôi thích được bảo phải làm gì… Tôi nghĩ cô ấy đã cho tôi một mớ hỗn độn gian lận nhưng bất cứ điều gì

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved