Bạn có thể bắt đầu sử dụng hormone MTF HRT ở tuổi 13 không?

Sep 23 2021

Trả lời

LindenLerner Aug 14 2020 at 20:49

Không, và điều đó thật tệ hại, đó là một điều tốt.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng thuốc chặn dậy thì để ngăn chặn tuổi dậy thì mà bạn có thể đang trải qua nhưng có thể bạn sẽ không thể bắt đầu HRT cho đến khi 16 tuổi. các chuyên gia sẽ không kê đơn chúng cho đến khi bạn ở tuổi thiếu niên muộn hơn một chút.

GlorFindax Aug 14 2020 at 09:06

Nói chung là không, thật không may. Bạn có thể bắt đầu sử dụng kháng nguyên (thuốc chẹn tuổi dậy thì) nhưng không dùng HRT một chút. Thông thường họ thích nói tuổi của nó là 16 nhưng tôi bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 14. Miễn là bạn có chẩn đoán về chứng phiền muộn giới tính từ một nhà trị liệu giới tính và một cuộc hẹn với một bác sĩ nội tiết, bạn nên đi :)

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved