8 mặt nạ vẫn cần thiết

Apr 20 2022
Hầu hết những nơi vẫn yêu cầu khẩu trang là mạng lưới giao thông thành phố. Hôm thứ Hai, một thẩm phán liên bang ở Florida đã phán quyết lệnh đeo mặt nạ của CDC về phương tiện công cộng và máy bay là “bất hợp pháp.
Hầu hết những nơi vẫn yêu cầu khẩu trang là mạng lưới giao thông thành phố.

Hôm thứ Hai, một thẩm phán liên bang ở Florida đã phán quyết lệnh đeo mặt nạ của CDC trên phương tiện công cộng và máy bay là "bất hợp pháp." Quyết định của tòa án đã chấm dứt yêu cầu che giấu đối với các hãng hàng không lớn, Uber , Lyft, tàu hỏa, xe lửaxe buýt trên toàn quốc. 

Nhưng một số thành phố đang cầm cự , tiếp tục yêu cầu mặt nạ trên mạng lưới giao thông của họ . Philadelphia đã khôi phục lại nhiệm vụ đeo mặt nạ trong nhà nói chung của mình. Dưới đây là một số nơi công cộng vẫn phải sử dụng khẩu trang .

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved