7 gói Nuget để cải thiện ứng dụng cốt lõi ASP.NET của bạn

Mar 22 2022
Một vài gói Nuget để cải thiện năng suất của Ứng dụng cốt lõi ASP.NET
Phát triển phần mềm là một nhiệm vụ đầy thách thức và việc “phát minh lại bánh xe” sẽ không mang lại lợi ích cho bạn với tư cách là một nhà phát triển. Thay vào đó, với tư cách là một nhà phát triển, bạn nên làm cho cuộc sống của mình đơn giản nhất có thể bằng cách sử dụng các gói đã biết và đã thử nghiệm ở bất cứ nơi nào thích hợp.

Phát triển phần mềm là một nhiệm vụ đầy thách thức và việc “phát minh lại bánh xe” sẽ không mang lại lợi ích cho bạn với tư cách là một nhà phát triển. Thay vào đó, với tư cách là một nhà phát triển, bạn nên làm cho cuộc sống của mình đơn giản nhất có thể bằng cách sử dụng các gói đã biết và đã thử nghiệm ở bất cứ nơi nào thích hợp. Nó sẽ giảm bớt rất nhiều căng thẳng trong quá trình phát triển của bạn.

Ở đây, tôi đang nói về 7 gói Nuget đang giúp cải thiện quy trình phát triển ứng dụng ASP.NET Core của chúng tôi.

  • Swashbuckle
  • AutoMapper
  • Đoan trang
  • Giờ Noda
  • FluentValidation
  • XUnit
  • Moq

Swashbuckle là một gói được sử dụng để tạo tài liệu API, bao gồm cả giao diện người dùng Swagger, để chạy và kiểm tra các hoạt động API. Bạn có thể cấu hình gói này trong vòng vài phút và sử dụng dễ dàng. Ngoài ra, gói này cũng hữu ích cho nhóm phát triển trong việc xử lý các API mà họ tạo.

Liên kết Github:https://github.com/domaindrivendev/Swashbuckle.AspNetCore

Giấy phép: MIT

GitHub sao: 4.3k

Tổng số lượt tải xuống - 27,5 triệu

2. AutoMapper

AutoMapper là một gói ánh xạ đối tượng có giá trị và phổ biến để ánh xạ các thuộc tính giữa hai đối tượng. Chúng ta không cần ánh xạ từng thuộc tính đối tượng khi sử dụng gói này. Điều này sẽ tiết kiệm thời gian cho các nhà phát triển và giúp chúng tôi tránh viết mã không cần thiết khi ánh xạ các giá trị. Điều này cũng giúp duy trì mã có thể đọc được và sạch.

Liên kết Github:https://github.com/AutoMapper/AutoMapper

Giấy phép: MIT

GitHub sao: 8.5k

Tổng số lượt tải xuống: 224M

3. Dapper

Dapper là một ORM (Ánh xạ quan hệ đối tượng) được công nhận là “Vua của ORM vi mô” vì nó gần như nhanh bằng cách sử dụng trình đọc dữ liệu ADO.Net thô về tốc độ. Ngoài ra, nó hỗ trợ SQL Server, MySQL, Postgresql, v.v. Nó có thể được cấu hình.

Liên kết Github:https://github.com/DapperLib/Dapper

Giấy phép: Apache 2.0

GitHub sao: 14,7k

Tổng số lượt tải xuống: 132 triệu

4. Giờ Noda

Làm việc với Ngày giờ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mọi ứng dụng. Noda Time đóng vai trò trung gian giữa các hoạt động ngày-giờ của.NET và nâng cao tuổi thọ. Ngoài ra, nó cung cấp các API để xử lý UTC, ngày địa phương và múi giờ địa phương. Ví dụ, khả năng dịch vụ đồng hồ dễ dàng chuyển đổi giờ địa phương sang UTC và UTC thành giờ địa phương, loại bỏ các lỗi lập trình phổ biến. Ngoài ra, nó cung cấp các tính năng để làm việc với khoảng cách thời gian một cách nhanh chóng.

Liên kết Github:https://github.com/nodatime/nodatime

Giấy phép: Apache 2.0

GitHub sao: 2.1k

Tổng số lượt tải xuống: 51.1M

5. FluentValidation

FluentValidation là gói a.NET cho phép bạn tạo các quy tắc xác thực được đánh máy cao. Tiêu chí xác thực được xây dựng bằng giao diện Fluent và biểu thức lambda. Các quy tắc xác thực giúp giữ cho mã miền sạch sẽ và được tích hợp. Nó cũng đóng vai trò như một kho lưu trữ logic xác minh. Gói này cung cấp nhiều tính năng cho quá trình xác nhận trong ứng dụng.

Liên kết Github:https://github.com/FluentValidation/FluentValidation

Giấy phép: Apache 2.0

GitHub sao: 7.1k

Tổng số lượt tải xuống: 133,5M

6. XUnit

XUnit là một khung thử nghiệm dành cho nhà phát triển được thiết kế để tạo điều kiện phát triển theo hướng thử nghiệm trong tất cả các miền với tính linh hoạt đặc biệt. Đối với thử nghiệm đơn vị, nó hoạt động tốt với ReSharper, Xamarin, TestDriven.Net và một trình chạy Console. Ngoài ra, nó có một lớp thử nghiệm mạnh mẽ và khả năng mở rộng phương pháp thử nghiệm. Nó cũng hỗ trợ trong .Net framework và .Net Core.

Liên kết Github:https://github.com/xunit/xunit

Giấy phép: Apache 2.0

GitHub sao: 3.2k

Tổng số lượt tải xuống: 199 triệu

7. Moq

Khung công tác Moq giúp đơn giản hóa việc tạo các đối tượng giả mô phỏng hành vi của các lớp và giao diện cho mục đích thử nghiệm, chỉ với các tính năng bạn yêu cầu. Cả hai lớp và giao diện đều có thể bị giả mạo khi sử dụng Moq. Tuy nhiên, có một số giới hạn để nhận thức được. Các lớp được mô phỏng không được tĩnh hoặc bị đóng dấu và phương thức được mô phỏng phải được chỉ định là ảo.

Liên kết Github:https://github.com/moq/moq4

Giấy phép: Giấy phép 3 khoản BSD

GitHub sao: 4,5k

Tổng số lượt tải xuống: 270 triệu

Phần kết luận

Trong blog này, Chúng tôi đã chỉ ra 7 gói Nuget đang giúp cải thiện quy trình phát triển ứng dụng ASP.NET Core. Vì vậy, các gói này sẽ giúp giảm thời gian và khối lượng công việc của quá trình phát triển.

Tìm hiểu thêm

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved