5 trang web để thực hành Kỹ năng Front -End

May 09 2022
Liên kết 1.Css Battle: https: // cssbattle.
Ảnh của Christian Wiediger trên Unsplash

1.Css Battle

Liên kết:https://cssbattle.dev

Trang web này dành riêng cho CSS, nhưng hệ thống trò chơi của nó là một cách tuyệt vời để theo dõi tiến trình của bạn và tiếp tục học hỏi

2.Tree House

Liên kết:https://teamtreehouse.com

Treehouse là một nền tảng tuyệt vời để giúp bạn học một số ngôn ngữ nhất định như Javascript hoặc thậm chí là các ngôn ngữ phụ trợ như PHP

3. bộ mã hóa Byte

Liên kết:https://coderbyte.com

Nếu bạn thực sự nghiêm túc về việc chuyển đổi sang sự nghiệp phát triển web, Codebyte cung cấp cho bạn tất cả các công cụ bạn cần để thực hiện điều đó

4.CodePen Thách thức

Liên kết:https://codepen.io

Bạn có thể chia sẻ giải pháp của mình với tất cả những người đã tham gia thử thách, đưa ra và nhận phản hồi về giải pháp của bạn

© Copyright 2021 - 2022 | vngogo.com | All Rights Reserved