3 Bài học từ việc xây dựng kimkim

Mar 22 2022
Làm việc trong một công ty khởi nghiệp là một hành trình học hỏi. Mỗi ngày, bạn tìm hiểu thêm về thị trường, tìm hiểu thêm về khách hàng của mình, học cách xây dựng đội ngũ và nhiều hơn thế nữa.

Làm việc trong một công ty khởi nghiệp là một hành trình học hỏi. Mỗi ngày, bạn tìm hiểu thêm về thị trường, tìm hiểu thêm về khách hàng của mình, học cách xây dựng đội ngũ và nhiều hơn thế nữa. Gần đây, tôi được yêu cầu thuyết trình trước một nhóm các doanh nhân sáng giá, đầy tham vọng tại cuộc thi quản lý sản phẩm ProductFlow . Những điều tôi đã học được trong 4 năm qua tại kimkim sẽ hữu ích cho những doanh nhân mới này trong việc xây dựng công ty và sự nghiệp của riêng họ? Tôi đã giải quyết ba vấn đề áp dụng rộng rãi cho các quy mô công ty khác nhau, cho các thị trường khác nhau. Đọc bài viết trước của tôi để tìm thêm thông tin cơ bản về sứ mệnh của kimkim.

© Copyright 2021 - 2023 | vngogo.com | All Rights Reserved